Blog Image

TENTTIPANKKI

Lapin yliopiston politiikkatieteiden ja sosiologian ainejärjestön tenttipankki

Täältä löydät vanhoja tenttejä opiskelua varten. Voit myös itse lisätä kysymyksiä, joihin olet tenttisalissa törmännyt. Yhteydenotto ongelmatilanteissa/palautteessa kosmosburan@ulapland.fi tai nimettömästi kosmosburan.fi-nettisivujen kautta!

FILO1101 Johdatus filosofiaan

Filosofia Posted on ke, maaliskuu 02, 2016 11:38:25

12/2013

Luennot: Luentojen keskeinen idea (valitse, erittele ja argumentoi) TAI Filosofinen ajattelu
Teos (Määttänen): En muista tarkalleen, käskettiin mm. kuvailemaan jotain tietoteoriaa.PSIR 1206 Uskonto ja politiikka

Politiikkatieteet Posted on ke, maaliskuu 02, 2016 11:37:59

Kirjatentti 10.1.2014

1. Akhtar: Islam as an ”imperial religion”
2. Brekke: The globalization of differentiation
3. Fox: Secularization and secularism in political terms

Tentissä sai vastata suomeksi tai englanniksi.ORJO1101 Johdatus hallinto- ja johtamistieteisiin

Tenttipankki Posted on ke, maaliskuu 02, 2016 11:37:25

Kirjatentti 31.1.2014

1. Virtanen & Stenvall: Vertaile transaktionaalista ja transformationaalista johtamista
2. Harisalo: Polkuriippuvuus organisaatiotoiminnassaTJOI0026 Eurooppaoikeus

Julkisoikeus Posted on ke, maaliskuu 02, 2016 11:36:53

Kirjatentti 14.3.2014

1. Eurooppalainen yleishallinto-oikeus Mäkisen mukaan
2. EU-asioiden kansallinen valmistelu Ojasen mukaanTJOI0001 Julkisoikeuden perusteet

Julkisoikeus Posted on ke, maaliskuu 02, 2016 11:36:23

Kirjatentti 20.9.2013

1. Tuomioistuinten riippumattomuus Jyrängin ja Husan mukaan.
2. Henkilökohtaiset vapausoikeudet Husan ja Pohjalaisen mukaan.

Kirjatentti 25.10.2013

1. Laillisuuden valvonta Jyrängin ja Husan mukaan.
2. Lainkäyttövalta Husan ja Pohjolan mukaan.

Kirjatentti 14.3.2014

1. Kansalaisaloitejärjestelmä Jyrängin & Husan mukaan
2. Yksilön yleiset velvollisuudet Husan & Pohjolaisen mukaan« Edellinen