1. Mitä Rooman perussäännössä määrätään päälliköiden ja muiden esimiesten vastuusta? (10p)
  2. Terrorismin rahoittaminen ja terroristien varojen jäädyttäminen Suomen rikoslainsäädännössä? (10p)
  3. Joukkotuhontasopimus ja ad hoc -tuomioistuinten käytäntö sen soveltamisessa? (10p)