Blog Image

TENTTIPANKKI

Lapin yliopiston politiikkatieteiden ja sosiologian ainejärjestön tenttipankki

Täältä löydät vanhoja tenttejä opiskelua varten. Voit myös itse lisätä kysymyksiä, joihin olet tenttisalissa törmännyt. Yhteydenotto ongelmatilanteissa/palautteessa kosmosburan@ulapland.fi tai nimettömästi kosmosburan.fi-nettisivujen kautta!

FILO0007 Filosofinen ajattelu

Filosofia Posted on su, lokakuu 11, 2020 19:13:12

Baggini, J. & Fosl, P. (2013) Ajattelun pikkujättiläinen (The Philosopher’s Toolkit, A Compendium of Philosophical Concepts and Methods).

Vastaa 2 seuraavista:

  • Skeptisismi argumentaation välineenä Bagginin ja Foslin mukaan
  • Bagginin ja Foslin näkemys käsitteellisistä erotteluista
  • Kantin hyödyntäminen filosofisen argumentoinnin välineenä Bagginin ja Foslin mukaan


FILO1101 Johdatus filosofiaan

Filosofia Posted on la, kesäkuu 10, 2017 00:05:01

Kirjatentti 9.6.2017

Himanka: Se ei sittenkään pyöri
Antiikin filosofian pääpiirteet Himangan mukaan? TAI Kuinka fenomenologia näkyy Himasen tulkinnassa?

Mäki & Väyrynen: Johdatus filosofiseen ajatteluun
Filosofisen ajattelun pääpiirteet? TAI Taiteen ja filosofian välinen suhde?FILO1106 Filosofinen ihmistutkimus

Filosofia Posted on ke, maaliskuu 02, 2016 11:39:23

12/2013

Luennot: Kysyttiin mm. filosofisen ihmistutkimuksen ja filosofisen antropologian merkitystä ja luonnetta. Toinen vaihtoehto taisi koskea antiikkia.
Teos (Salonen: Ihmisen idea): Uskonnon olemus Feuerbachin mukaan. Oli myös toinen kysymysvaihtoehto.
Omavalintainen teos (Arendt, Hannah: Vita Activa): Zoon Politikon TAI Kuvaile orjuutta antiikin maailmassa TAI Homo Faber ja välineellistäminen.FILO1104 Etiikka ja yhteiskuntafilosofia

Filosofia Posted on ke, maaliskuu 02, 2016 11:38:57

12/2013
Luennot: Kysyttiin hyve-etiikan keskeistä ideaa, merkitystä, päämääriä. Kysyttiin hyvekasvatuksesta. Valittiin kahdesta tai kolmesta kysymyksestä yksi.
Teos (Kanerva, toim.): Kysyttiin yksittäisiä ajattelijoita esim. Kant? TAI Machiavelli? TAI Rousseau? Sai valita kolmesta yhden.FILO1101 Johdatus filosofiaan

Filosofia Posted on ke, maaliskuu 02, 2016 11:38:25

12/2013

Luennot: Luentojen keskeinen idea (valitse, erittele ja argumentoi) TAI Filosofinen ajattelu
Teos (Määttänen): En muista tarkalleen, käskettiin mm. kuvailemaan jotain tietoteoriaa.