Blog Image

TENTTIPANKKI

Lapin yliopiston politiikkatieteiden ja sosiologian ainejärjestön tenttipankki

Täältä löydät vanhoja tenttejä opiskelua varten. Voit myös itse lisätä kysymyksiä, joihin olet tenttisalissa törmännyt. Yhteydenotto ongelmatilanteissa/palautteessa kosmosburan@ulapland.fi tai nimettömästi kosmosburan.fi-nettisivujen kautta!

SOPT1102 Introduction to Political Studies, International Relations

Politiikkatieteet Posted on ke, maaliskuu 02, 2016 11:40:14

Luentokuulustelu 4.12.2013

1) Briefly describe the key characteristics of the realist and liberalist approaches and critically discuss their applicability in the context of globalization .

2) Explain the concept of politicization and its connection to the idea of social constructivism.UKUL1223 Populaari- ja mediakulttuurin historia

Kulttuurihistoria Posted on ke, maaliskuu 02, 2016 11:39:46

Kirjatentti 15.11.2013
Laukka, Petri: Kekkoslovakian kuninkaat. Hurriganes 1970-luvun suomalaisen kulttuurin tuotteena, tekijänä ja nostalgiana
Hurriganes muistoina ja nostalgioina.

Erkka Railo ja Paavo Oinonen toim. : Media historiassa
Media muistamisen, unohtamisen ja vallan tuottamisen paikkana.FILO1106 Filosofinen ihmistutkimus

Filosofia Posted on ke, maaliskuu 02, 2016 11:39:23

12/2013

Luennot: Kysyttiin mm. filosofisen ihmistutkimuksen ja filosofisen antropologian merkitystä ja luonnetta. Toinen vaihtoehto taisi koskea antiikkia.
Teos (Salonen: Ihmisen idea): Uskonnon olemus Feuerbachin mukaan. Oli myös toinen kysymysvaihtoehto.
Omavalintainen teos (Arendt, Hannah: Vita Activa): Zoon Politikon TAI Kuvaile orjuutta antiikin maailmassa TAI Homo Faber ja välineellistäminen.FILO1104 Etiikka ja yhteiskuntafilosofia

Filosofia Posted on ke, maaliskuu 02, 2016 11:38:57

12/2013
Luennot: Kysyttiin hyve-etiikan keskeistä ideaa, merkitystä, päämääriä. Kysyttiin hyvekasvatuksesta. Valittiin kahdesta tai kolmesta kysymyksestä yksi.
Teos (Kanerva, toim.): Kysyttiin yksittäisiä ajattelijoita esim. Kant? TAI Machiavelli? TAI Rousseau? Sai valita kolmesta yhden.FILO1101 Johdatus filosofiaan

Filosofia Posted on ke, maaliskuu 02, 2016 11:38:25

12/2013

Luennot: Luentojen keskeinen idea (valitse, erittele ja argumentoi) TAI Filosofinen ajattelu
Teos (Määttänen): En muista tarkalleen, käskettiin mm. kuvailemaan jotain tietoteoriaa.PSIR 1206 Uskonto ja politiikka

Politiikkatieteet Posted on ke, maaliskuu 02, 2016 11:37:59

Kirjatentti 10.1.2014

1. Akhtar: Islam as an ”imperial religion”
2. Brekke: The globalization of differentiation
3. Fox: Secularization and secularism in political terms

Tentissä sai vastata suomeksi tai englanniksi.ORJO1101 Johdatus hallinto- ja johtamistieteisiin

Tenttipankki Posted on ke, maaliskuu 02, 2016 11:37:25

Kirjatentti 31.1.2014

1. Virtanen & Stenvall: Vertaile transaktionaalista ja transformationaalista johtamista
2. Harisalo: Polkuriippuvuus organisaatiotoiminnassaTJOI0026 Eurooppaoikeus

Julkisoikeus Posted on ke, maaliskuu 02, 2016 11:36:53

Kirjatentti 14.3.2014

1. Eurooppalainen yleishallinto-oikeus Mäkisen mukaan
2. EU-asioiden kansallinen valmistelu Ojasen mukaanTJOI0001 Julkisoikeuden perusteet

Julkisoikeus Posted on ke, maaliskuu 02, 2016 11:36:23

Kirjatentti 20.9.2013

1. Tuomioistuinten riippumattomuus Jyrängin ja Husan mukaan.
2. Henkilökohtaiset vapausoikeudet Husan ja Pohjalaisen mukaan.

Kirjatentti 25.10.2013

1. Laillisuuden valvonta Jyrängin ja Husan mukaan.
2. Lainkäyttövalta Husan ja Pohjolan mukaan.

Kirjatentti 14.3.2014

1. Kansalaisaloitejärjestelmä Jyrängin & Husan mukaan
2. Yksilön yleiset velvollisuudet Husan & Pohjolaisen mukaan