Blog Image

TENTTIPANKKI

Lapin yliopiston politiikkatieteiden ja sosiologian ainejärjestön tenttipankki

Täältä löydät vanhoja tenttejä opiskelua varten. Voit myös itse lisätä kysymyksiä, joihin olet tenttisalissa törmännyt. Yhteydenotto ongelmatilanteissa/palautteessa kosmosburan@ulapland.fi tai nimettömästi kosmosburan.fi-nettisivujen kautta!

IRMA/PSMA1312B

Politiikkatieteet Posted on pe, maaliskuu 16, 2018 16:41:37

Vastaa molempiin

1. Vertaa keskenään lukemiesi väitöskirjojen teoreettista viitekehystä. Lisäksi arvioi niiden toimivuutta tutkittavan teeman suhteen.

2. Arvioi ja vertaa keskenään lukemiesi väitöskirjojen menetelmällisiä ja aineistoon liittyviä ratkaisuja.FILO1101 Johdatus filosofiaan

Filosofia Posted on la, kesäkuu 10, 2017 00:05:01

Kirjatentti 9.6.2017

Himanka: Se ei sittenkään pyöri
Antiikin filosofian pääpiirteet Himangan mukaan? TAI Kuinka fenomenologia näkyy Himasen tulkinnassa?

Mäki & Väyrynen: Johdatus filosofiseen ajatteluun
Filosofisen ajattelun pääpiirteet? TAI Taiteen ja filosofian välinen suhde?