Baggini, J. & Fosl, P. (2013) Ajattelun pikkujättiläinen (The Philosopher’s Toolkit, A Compendium of Philosophical Concepts and Methods).

Vastaa 2 seuraavista:

  • Skeptisismi argumentaation välineenä Bagginin ja Foslin mukaan
  • Bagginin ja Foslin näkemys käsitteellisistä erotteluista
  • Kantin hyödyntäminen filosofisen argumentoinnin välineenä Bagginin ja Foslin mukaan