Edkins & Zeufuss (toim.), Global Politics: A New Introduction
Miten ilmastonmuutos näkyy kansainvälisessä politiikassa?

Paloheimo & Wiberg, Politiikan perusteet (1997) (tai uudempi)
Mitä tarkoitetaan hallitsemisen legitimiteetillä? Mihin se perustuu?

Niemi, Raunio & Ruostesaari (toim.) Poliittinen valta Suomessa (2017)
Esittele ja erittele presidentin ja hallituksen vallanjakoa.