Vammaisten henkilöiden oikeuksien historiallinen kehitys? (10p)

Humanitaarisen oikeuden toteutumisen valvonta? (10p)

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen neljä tulkintaperiaatetta? (10p)