1. Kansainvälisen oikeuden lähteet? Luettelo ei riitä vastaukseksi. (vastaustila max. 2 sivua)

2. Miten alkuperäiskansojen oikeudet on huomioitu kansainvälisen oikeuden piirissä? (vastaustila max. 2 sivua)

3. Mitä Hakapää kertoo rikoksentekijän luovuttamisesta? (vastaustila max. 2 sivua)

4. Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjassa asetettu voimankäytön kielto on keskeinen osa tämän päivän kansainvälistä oikeutta. Kerro poikkeuksista (5kpl), jotka Hakapää esittelee tähän kieltoon. Mainitse myös Hakapään antamia esimerkkejä. (vastaustila max. 2 sivua)