Vastaa molempiin

1. Vertaa keskenään lukemiesi väitöskirjojen teoreettista viitekehystä. Lisäksi arvioi niiden toimivuutta tutkittavan teeman suhteen.

2. Arvioi ja vertaa keskenään lukemiesi väitöskirjojen menetelmällisiä ja aineistoon liittyviä ratkaisuja.