1. Mitä on jus cogens?

2. Hannikainen nimeää 11 ihmisryhmää, joiden ihmisoikeudet ovat puutteelliset. Mitä nämä ihmisryhmät ovat ja millaisilla erityissopimuksilla heidän oikeuksiaan on pyritty parantamaan?

3. Geneven sopimuksessa puhutaan niin sanotusta 3. artiklasta. Artiklan sisältö ja merkitys kansainvälisessä yhteisössä?