1. On olemassa viisi eri kannetyyppiä, joidenka perusteella asia voi päätyä Euroopan unionin
tuomioistuimeen. Kerro mitkä ovat nämä viisi kannetyyppiä ja miten ne toimivat. Erittele
kuka on kantaja ja vastaaja kussakin kannetyypissä ja mikä on kanteen kohde. (10 pistettä)

2. Mikä on mielestäsi tenttikirjassa (Raitio, Euroopan unionin oikeus) käsitellyistä Euroopan
unionin kehitykseen liittyvistä jaksoista tai tapahtumista merkittävin? Perustele vastauksesi.
(5 pistettä)

3. Jäsenvaltion vahingonkorvausvastuu eurooppaoikeuden rikkomisesta yksityiselle
aiheutuneesta vahingosta? (5 pistettä)