Blog Image

TENTTIPANKKI

Lapin yliopiston politiikkatieteiden ja sosiologian ainejärjestön tenttipankki

Täältä löydät vanhoja tenttejä opiskelua varten. Voit myös itse lisätä kysymyksiä, joihin olet tenttisalissa törmännyt. Yhteydenotto ongelmatilanteissa/palautteessa kosmosburan@ulapland.fi tai nimettömästi kosmosburan.fi-nettisivujen kautta!

ONPOOL33-2 Eurooppalaisen julkisoikeuden perusteet

Julkisoikeus Posted on to, helmikuu 22, 2018 11:41:29

1. On olemassa viisi eri kannetyyppiä, joidenka perusteella asia voi päätyä Euroopan unionin
tuomioistuimeen. Kerro mitkä ovat nämä viisi kannetyyppiä ja miten ne toimivat. Erittele
kuka on kantaja ja vastaaja kussakin kannetyypissä ja mikä on kanteen kohde. (10 pistettä)

2. Mikä on mielestäsi tenttikirjassa (Raitio, Euroopan unionin oikeus) käsitellyistä Euroopan
unionin kehitykseen liittyvistä jaksoista tai tapahtumista merkittävin? Perustele vastauksesi.
(5 pistettä)

3. Jäsenvaltion vahingonkorvausvastuu eurooppaoikeuden rikkomisesta yksityiselle
aiheutuneesta vahingosta? (5 pistettä)TKVO0104A Kansainvälisen oikeuden perusteet, A-osa

Julkisoikeus Posted on to, helmikuu 22, 2018 11:39:17

1. Mitä on jus cogens?

2. Hannikainen nimeää 11 ihmisryhmää, joiden ihmisoikeudet ovat puutteelliset. Mitä nämä ihmisryhmät ovat ja millaisilla erityissopimuksilla heidän oikeuksiaan on pyritty parantamaan?

3. Geneven sopimuksessa puhutaan niin sanotusta 3. artiklasta. Artiklan sisältö ja merkitys kansainvälisessä yhteisössä?