Husa – Pohjolainen, Julkisen vallan oikeudelliset perusteet – johdatus julkisoikeuteen (2014).

Viranomaisen ja virkamiehen yleiset velvollisuudet?

__________________

Mäenpää, Hallintolaki ja hyvän hallinnon takeet (2016).

Viivytyksettömyys hallintomenettelyn laadullisena vaatimuksena?