Kirjatentti 9.6.2017

Himanka: Se ei sittenkään pyöri
Antiikin filosofian pääpiirteet Himangan mukaan? TAI Kuinka fenomenologia näkyy Himasen tulkinnassa?

Mäki & Väyrynen: Johdatus filosofiseen ajatteluun
Filosofisen ajattelun pääpiirteet? TAI Taiteen ja filosofian välinen suhde?