12/2013

Luennot: Kysyttiin mm. filosofisen ihmistutkimuksen ja filosofisen antropologian merkitystä ja luonnetta. Toinen vaihtoehto taisi koskea antiikkia.
Teos (Salonen: Ihmisen idea): Uskonnon olemus Feuerbachin mukaan. Oli myös toinen kysymysvaihtoehto.
Omavalintainen teos (Arendt, Hannah: Vita Activa): Zoon Politikon TAI Kuvaile orjuutta antiikin maailmassa TAI Homo Faber ja välineellistäminen.