12/2013
Luennot: Kysyttiin hyve-etiikan keskeistä ideaa, merkitystä, päämääriä. Kysyttiin hyvekasvatuksesta. Valittiin kahdesta tai kolmesta kysymyksestä yksi.
Teos (Kanerva, toim.): Kysyttiin yksittäisiä ajattelijoita esim. Kant? TAI Machiavelli? TAI Rousseau? Sai valita kolmesta yhden.