Blog Image

TENTTIPANKKI

Lapin yliopiston politiikkatieteiden ja sosiologian ainejärjestön tenttipankki

Täältä löydät vanhoja tenttejä opiskelua varten. Voit myös itse lisätä kysymyksiä, joihin olet tenttisalissa törmännyt. Yhteydenotto ongelmatilanteissa/palautteessa kosmosburan@ulapland.fi tai nimettömästi kosmosburan.fi-nettisivujen kautta!

FILO0007 Filosofinen ajattelu

Filosofia Posted on su, lokakuu 11, 2020 19:13:12

Baggini, J. & Fosl, P. (2013) Ajattelun pikkujättiläinen (The Philosopher’s Toolkit, A Compendium of Philosophical Concepts and Methods).

Vastaa 2 seuraavista:

 • Skeptisismi argumentaation välineenä Bagginin ja Foslin mukaan
 • Bagginin ja Foslin näkemys käsitteellisistä erotteluista
 • Kantin hyödyntäminen filosofisen argumentoinnin välineenä Bagginin ja Foslin mukaan


SOPT1105

Tenttipankki Posted on ti, elokuu 25, 2020 12:21:55

Edkins & Zeufuss (toim.), Global Politics: A New Introduction
Miten ilmastonmuutos näkyy kansainvälisessä politiikassa?

Paloheimo & Wiberg, Politiikan perusteet (1997) (tai uudempi)
Mitä tarkoitetaan hallitsemisen legitimiteetillä? Mihin se perustuu?

Niemi, Raunio & Ruostesaari (toim.) Poliittinen valta Suomessa (2017)
Esittele ja erittele presidentin ja hallituksen vallanjakoa.ONVAL0022 Kansainvälinen rikosoikeus

Kansainvälinen oikeus Posted on ti, lokakuu 22, 2019 11:29:34
 1. Mitä Rooman perussäännössä määrätään päälliköiden ja muiden esimiesten vastuusta? (10p)
 2. Terrorismin rahoittaminen ja terroristien varojen jäädyttäminen Suomen rikoslainsäädännössä? (10p)
 3. Joukkotuhontasopimus ja ad hoc -tuomioistuinten käytäntö sen soveltamisessa? (10p)


TKVO0104 D-osa

Tenttipankki Posted on la, lokakuu 05, 2019 19:37:42

Vammaisten henkilöiden oikeuksien historiallinen kehitys? (10p)

Humanitaarisen oikeuden toteutumisen valvonta? (10p)

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen neljä tulkintaperiaatetta? (10p)Pikaohjeet tenttipankkiin lisäämiseksi

Tenttipankki Posted on la, syyskuu 14, 2019 12:16:48

Pystyäksesi lisäämään tenttipankkiin ”artikkelin”, sinun on rekisteröidyttävä WordPressiin. Se vaatii vain sähköpostin.

Tenttipankin sivun sivupalkista löytyy kohta ”rekisteröidy” tai ”kirjaudu sisään”

Rekisteröityä voit itse tekemilläsi tunnuksilla, jotka ovat sinun tiedossasi. Rekisteröidyttyäsi sähköpostiin tulee linkki, josta voit vaihtaa salasanan. Sitten pääset kirjautumaan sisään.

Jokaisen rekisteröityvän käyttäjän automaattinen rooli on ”Kirjoittaja”, joten voit heti lisätä artikkelin päästyäsi sisään. Säädä artikkelin ja profiilisi tietoja mieleiseksesi.
Voit valita artikkelille kategorian, joka helpottaa sen löytämistä. Huomaa, että käyttäjänimesi näkyy artikkelin kirjoittajana. Julkaistuasi artikkelin se näkyy muille. Uusin artikkeli ilmestyy sivulle ensimmäisenä.

Muista julkaista kirjoituksesi!TKVO0104 C-osa

Julkisoikeus Posted on ma, elokuu 19, 2019 20:04:49
 1. YK:n sisävesisopimus (5p)
 2. Klassinen vaihe ympäristöoikeuden kehityksessä (10p)
 3. Ilmoittamisvelvoite kansainvälisessä ympäristöoikeudessa koskien tapausta Tsernobylin ydinvoimalaonnettomuus (5p)
 4. Yhteiset mutta eriytetyt vastuut -periaate (5p)
 5. Kestävän kehityksen periaattesta tapaus Filippiineiltä koskien tulevien sukupuolten oikeutta puhtaaseen ympäristöön (5p)

(En muista enää miten kysymykset oli muotoiltu joten kirjoitin vain mistä aiheista kysyttiin jos siitä olisi edes vähän apua:) Tentin max. pistemäärä 30)TKVO0104 C-osa

Julkisoikeus Posted on ma, elokuu 19, 2019 19:52:29
 1. Huippuvuorten oikeudellinen asema?
 2. Minkälaisia kansainvälisen ympäristöoikeuden instrumentteja saatiin aikaan Rion ympäristökonferenssissa 1992?
 3. YVA-menettelyn arvioinnin velvoitteet?
 4. Mitä tiedät ns. Päiväntasaajan periaatteista?


TKVO0104 B-osa

Julkisoikeus Posted on la, helmikuu 02, 2019 16:32:19

1. Kansainvälisen oikeuden lähteet? Luettelo ei riitä vastaukseksi. (vastaustila max. 2 sivua)

2. Miten alkuperäiskansojen oikeudet on huomioitu kansainvälisen oikeuden piirissä? (vastaustila max. 2 sivua)

3. Mitä Hakapää kertoo rikoksentekijän luovuttamisesta? (vastaustila max. 2 sivua)

4. Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjassa asetettu voimankäytön kielto on keskeinen osa tämän päivän kansainvälistä oikeutta. Kerro poikkeuksista (5kpl), jotka Hakapää esittelee tähän kieltoon. Mainitse myös Hakapään antamia esimerkkejä. (vastaustila max. 2 sivua)IRMA/PSMA1312B

Politiikkatieteet Posted on pe, maaliskuu 16, 2018 16:41:37

Vastaa molempiin

1. Vertaa keskenään lukemiesi väitöskirjojen teoreettista viitekehystä. Lisäksi arvioi niiden toimivuutta tutkittavan teeman suhteen.

2. Arvioi ja vertaa keskenään lukemiesi väitöskirjojen menetelmällisiä ja aineistoon liittyviä ratkaisuja.ONPOOL33-2 Eurooppalaisen julkisoikeuden perusteet

Julkisoikeus Posted on to, helmikuu 22, 2018 11:41:29

1. On olemassa viisi eri kannetyyppiä, joidenka perusteella asia voi päätyä Euroopan unionin
tuomioistuimeen. Kerro mitkä ovat nämä viisi kannetyyppiä ja miten ne toimivat. Erittele
kuka on kantaja ja vastaaja kussakin kannetyypissä ja mikä on kanteen kohde. (10 pistettä)

2. Mikä on mielestäsi tenttikirjassa (Raitio, Euroopan unionin oikeus) käsitellyistä Euroopan
unionin kehitykseen liittyvistä jaksoista tai tapahtumista merkittävin? Perustele vastauksesi.
(5 pistettä)

3. Jäsenvaltion vahingonkorvausvastuu eurooppaoikeuden rikkomisesta yksityiselle
aiheutuneesta vahingosta? (5 pistettä)TKVO0104A Kansainvälisen oikeuden perusteet, A-osa

Julkisoikeus Posted on to, helmikuu 22, 2018 11:39:17

1. Mitä on jus cogens?

2. Hannikainen nimeää 11 ihmisryhmää, joiden ihmisoikeudet ovat puutteelliset. Mitä nämä ihmisryhmät ovat ja millaisilla erityissopimuksilla heidän oikeuksiaan on pyritty parantamaan?

3. Geneven sopimuksessa puhutaan niin sanotusta 3. artiklasta. Artiklan sisältö ja merkitys kansainvälisessä yhteisössä?SOIK0001 Johdatus oikeusjärjestykseen

Julkisoikeus Posted on to, marraskuu 16, 2017 17:02:50

Husa – Pohjolainen, Julkisen vallan oikeudelliset perusteet – johdatus julkisoikeuteen (2014).

Viranomaisen ja virkamiehen yleiset velvollisuudet?

__________________

Mäenpää, Hallintolaki ja hyvän hallinnon takeet (2016).

Viivytyksettömyys hallintomenettelyn laadullisena vaatimuksena?FILO1101 Johdatus filosofiaan

Filosofia Posted on la, kesäkuu 10, 2017 00:05:01

Kirjatentti 9.6.2017

Himanka: Se ei sittenkään pyöri
Antiikin filosofian pääpiirteet Himangan mukaan? TAI Kuinka fenomenologia näkyy Himasen tulkinnassa?

Mäki & Väyrynen: Johdatus filosofiseen ajatteluun
Filosofisen ajattelun pääpiirteet? TAI Taiteen ja filosofian välinen suhde?UKUL1108, Pohjoinen kulttuurihistoria

Kulttuurihistoria Posted on pe, huhtikuu 21, 2017 15:09:46

Lehtola, Veli-Pekka: Suomalaiset saamelaiset. Kohtaamisia 1896-1953.

– Tarkastele suhtautumista saamen kieleen

TAI

– Pohdi kirkon suhtautumista saamelaisiinKansainvälisen oikeuden perusteet OSA C (4 op) (TKVO0104C)

Julkisoikeus Posted on pe, huhtikuu 07, 2017 17:03:14

1. Poissuljenta pakolaisasemasta

2. Oikeus kelvolliseen ympäristöön kansainvälisissä sopimuksissa

3. EIT:n neljä tulkintaperiaatettaTRUO001

Ruotsi Posted on to, maaliskuu 30, 2017 00:34:07

Ruotsin kirjallinen taito, sosiologia ja politiikkatieteet

Uusintakoe 29.3.2017

TEEMA: Fattigdom och utslagning (köyhyys ja syrjäytyminen)

SANAT: eriarvoisuus, epätasa-arvo, alkoholi, suhteellinen köyhyys, köyhä, sosiaaliturva, mahdollisuus, työttömyys, puute jstk, vähentää, vaikuttaa, muutos, osallistaminen, terveys, lapsiperhe, yhteiskunta, toiminta, yhteistyö, ympäristö ja ? (unohdin jo)

Tekstin pituus 150-180 sanaa. Ohjeissa neljä tukevaa kysymystä ja sivun artikkeli teemasta suomeksi.SOPT1102 Introduction to Political Studies, International Relations

Politiikkatieteet Posted on ke, maaliskuu 02, 2016 11:40:14

Luentokuulustelu 4.12.2013

1) Briefly describe the key characteristics of the realist and liberalist approaches and critically discuss their applicability in the context of globalization .

2) Explain the concept of politicization and its connection to the idea of social constructivism.UKUL1223 Populaari- ja mediakulttuurin historia

Kulttuurihistoria Posted on ke, maaliskuu 02, 2016 11:39:46

Kirjatentti 15.11.2013
Laukka, Petri: Kekkoslovakian kuninkaat. Hurriganes 1970-luvun suomalaisen kulttuurin tuotteena, tekijänä ja nostalgiana
Hurriganes muistoina ja nostalgioina.

Erkka Railo ja Paavo Oinonen toim. : Media historiassa
Media muistamisen, unohtamisen ja vallan tuottamisen paikkana.FILO1106 Filosofinen ihmistutkimus

Filosofia Posted on ke, maaliskuu 02, 2016 11:39:23

12/2013

Luennot: Kysyttiin mm. filosofisen ihmistutkimuksen ja filosofisen antropologian merkitystä ja luonnetta. Toinen vaihtoehto taisi koskea antiikkia.
Teos (Salonen: Ihmisen idea): Uskonnon olemus Feuerbachin mukaan. Oli myös toinen kysymysvaihtoehto.
Omavalintainen teos (Arendt, Hannah: Vita Activa): Zoon Politikon TAI Kuvaile orjuutta antiikin maailmassa TAI Homo Faber ja välineellistäminen.FILO1104 Etiikka ja yhteiskuntafilosofia

Filosofia Posted on ke, maaliskuu 02, 2016 11:38:57

12/2013
Luennot: Kysyttiin hyve-etiikan keskeistä ideaa, merkitystä, päämääriä. Kysyttiin hyvekasvatuksesta. Valittiin kahdesta tai kolmesta kysymyksestä yksi.
Teos (Kanerva, toim.): Kysyttiin yksittäisiä ajattelijoita esim. Kant? TAI Machiavelli? TAI Rousseau? Sai valita kolmesta yhden.Seuraava »